Begravelsen

Nærmeste pårørende avgjør hvordan begravelsen skal foregå. I noen tilfeller vil den avdøde selv ha uttrykt spesielle ønsker for begravelsen. De bør naturligvis respekteres. Det bør undersøkes om det foreligger en skriftlig erklæring fra avdøde om dette. 


Gravferden skal normalt finne sted innen ti  virkedager etter dødsfallet. Ved kremasjon blir askeurnen vanligvis satt ned i gravstedet innen et par uker etter bisettelsen, senest seks måneder etter dødsfallet. 

Seremonien

Selve seremonien kan avholdes i kirker eller andre trossamfunns lokaler, i gravlundskapell, krematoriets kapell eller i andre egnede lokaler. 

Som pårørende ønsker du kanskje at den som leder seremonien forteller om den avdødes liv og personlighet i minnetalen som holdes. I forkant av seremonien kan du og andre etterlatte derfor gjerne sette opp en kort oversikt som formidler viktige punkter og hendelser i den avdødes liv. Dette vil gjerne gjøre seremonien mer personlig. En eventuell tale bør for øvrig være forholdsvis kort, og henvendt til de pårørende.

Hviding begravelsesbyrå er behjelpelig med valg av tid og sted for seremonien, og sørger samtidig for at alle som skal medvirke blir informert.

Om ikke annet er avtalt, bør de pårørende møte om lag 20 minutter før seremonien skal begynne. På de fleste steder er det vanlig at de nærmeste og deres familie sitter fremme til venstre. Om noen skulle ha ønske om å legge på krans eller komme med hilsen under seremonien, avtales dette på forhånd med både den som forretter seremonien og begravelsesbyrå. 

Etter begravelsen

- Kontakt bank, forsikringsselskap, eventuelt utleier 
  og avdødes arbeidsgiver.
- Kartlegg den avdødes andre løpende forpliktelser, 
  og informer de berørte parter.
- Søk emosjonell og praktisk støtte hos familie, venner, naboer.
- Fordel arv.
- Besøk gjerne gravstedet, og gi deg selv lov til å bearbeide sorgen. 
Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger. Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger,  Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.
BESTILL BLOMSTER
Vi har gravsteinsutstilling i våre lokaler på Åsen
Gravsteinsutstilling

Åpningstider:

 
Vi har døgnåpen vakttelefon.

Kontakt oss på : 51 82 00 50
IMG_7571