Praktiske spørsmål

Praktiske spørsmål som må avklares i forbindelse med begravelse:


Kirkelig eller borgerlig gravferd?

I tilfelle det ikke ønskes prest fra den lokale menigheten, må det bestemmes hvem som skal forrette eller utføre seremonien. Samtidig må det tas stilling til hvordan denne skal arrangeres. Dette er naturligvis viktig også av hensyn til den som skal forrette. Vi gir gjerne en nærmere orientering om dette.

Kistebegravelse eller kremasjon?

Dersom den avdøde ikke har etterlatt seg noe ønske, må den som sørger for begravelsen velge mellom "kistebegravelse" eller bisettelse og kremasjon, og eventuelt fremsette begjæring om kremasjon. Begravelsesbyrået er behjelpelig med dette.

Annonsering eller begravelse i stillhet?

De nærmeste pårørende står fritt til å velge om man ønsker å annonsere begravelsen. 

Noen velger å la begravelsen foregå i stillhet, med bare de aller nærmeste tilstede. Det kan være riktig i noen tilfelle. 

De fleste som har innsikt i sorgarbeid, anbefaler at begravelsen annonseres på forhånd og er åpen for alle. Erfaring viser at deltakelse fra personer utenfor den nærmeste krets hjelper de etterlatte å bearbeide sorgen. Et annet moment å ta hensyn til er at også andre kan ha behov for å vise deltakelse og ønsker å vise den avdøde ære. 

Dødsannonsen bør innrykkes så snart tid og sted for begravelsen er fastlagt. Vi vil gjerne hjelpe til med annonsens utforming og innhold.
Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger. Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger,  Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.
BESTILL BLOMSTER
Vi har gravsteinsutstilling i våre lokaler på Åsen
Gravsteinsutstilling

Åpningstider:

 
Vi har døgnåpen vakttelefon.

Kontakt oss på : 51 82 00 50
IMG_7571