Kremasjon

Kremasjon er et verdig alternativ til kistebegravelse og de etterlatte står fritt til å velge det som føles rett for dem. Eventuelle ønsker fra avdøde knyttet til dette bør selvsagt tas hensyn til. 


Nedsettelse av urne ved kremasjon

Ved kremasjon blir askeurnen vanligvis satt ned i gravstedet innen et par uker etter bisettelsen, eller senest seks måneder etterpå. Når det er avgjort hvor urnen skal nedsettes, vil Hviding begravelsesbyrå kunne hjelpe i forbindelse med urnenedsettelse. Å ha prest tilstede er også mulig. Pårørende kan velge om de ønsker å være tilstede ved nedsettelsen, eller om urnen skal settes ned "i stillhet". En kan ikke regne med få å nedsatt urnen i gravsted den tid på året hvor det er tele i bakken.

Askespredning

Det er først i senere år at det er gitt en viss åpning for askespredning i Norge (gravferdsloven av 1996). Askespredning har vært vanlig i mange andre land, men det er fortsatt forholdsvis restriktivt praktisert her til lands.

Et avgjørende punkt er at avdøde selv må ha skrevet en erklæring om at dette var vedkommendes ønske. Gravferdsloven § 20. "Privat gravsted og spredning av aske":

"Når særlige grunner foreligger, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge gravplass på egnet sted for nedsetting av askeurne. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Når det foreligger underskrevet og datert erklæring om det fra person som har fylt 15 år, kan fylkesmannen etter vedkommendes død gi tillatelse til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning."

Se også lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd         
(Hviding begravelsesbyrå står ikke ansvarlig for eventuelle feilaktige opplysninger i denne kilden).

Hviding Begravelsesbyrå holder til i Stavanger.
Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger. Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger,  Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.

Gravminnet

De fleste synes det er godt å ha en grav å gå til, spesielt på merkedager og i høytidene. Et gravsted hjelper pårørende å gi utløp for sorgen. Og er av betydning for etterslekten for å bevare et minne om familie, venner og bekjente som har gått bort.  

les mer

Utforming

En er ikke pliktig til å sette stein eller annet minne på graven, men erfaringsmessig ønsker de fleste pårørende å gjøre det. Hvis den avdøde gravlegges i familiegrav, settes navnet vanligvis på den eksisterende minnesteinen.

les mer
BESTILL BLOMSTER
Vi har gravsteinsutstilling i våre lokaler på Åsen
Gravsteinsutstilling

Åpningstider:

 
Vi har døgnåpen vakttelefon.

Kontakt oss på : 51 82 00 50
IMG_7571