Utforming

En er ikke pliktig til å sette stein eller annet minne på graven, men erfaringsmessig ønsker de fleste pårørende å gjøre det. Hvis den avdøde gravlegges i familiegrav, settes navnet vanligvis på den eksisterende minnesteinen.


Vanligvis må man rette seg etter konkrete bestemmelser som regulerer gravminnets størrelse og utforming. Det gjøres oppmerksom på at reglene om graver og urnenedsettelse kan være noe forskjellige fra kommune til kommune.

Hviding begravelsesbyrå informerer gjerne om dette og om de praktiske sidene ved inngravering og valg av stein. 

En urnegrav blir raskt satt i stand. En kistegrav bør synke først. Det kan derfor ta noe tid, opptil flere måneder, før den blir klargjort. Ansvarlig for frigrav eller festegrav har rett og plikt til å sette i stand og vedlikeholde det gravsted han har ansvar for. 

Stell av graven

Kirkegårdsbetjeningen gir veiledning om størrelse og utforming av plantebed. Dersom stell av graven byr på vanskeligheter, kan en henvende seg til kirkevergen og bestille stell av graven. Det kan opprettes gravfond der stell av graven betales i festetiden. Vi er gjerne behjelpelige med å opprette en slik ordning.
Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger. Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger,  Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.

Gravminnet

De fleste synes det er godt å ha en grav å gå til, spesielt på merkedager og i høytidene. Et gravsted hjelper pårørende å gi utløp for sorgen. Og er av betydning for etterslekten for å bevare et minne om familie, venner og bekjente som har gått bort.  

les mer

Kremasjon

Kremasjon er et verdig alternativ til kistebegravelse, og de etterlatte står fritt til å velge det som føles rett for dem. Eventuelle ønsker fra avdøde knyttet til dette bør selvsagt tas hensyn til. 

les mer
BESTILL BLOMSTER
Vi har gravsteinsutstilling i våre lokaler på Åsen
Gravsteinsutstilling

Åpningstider:

 
Vi har døgnåpen vakttelefon.

Kontakt oss på : 51 82 00 50
IMG_7571