Støtteordninger

Utgiftene knyttet til en begravelse vil eventuelt dekkes eller reduseres ved hjelp av behovsprøvd stønad fra Folketrygden, gravferdsbidrag fra fagforeninger, eller utbetalinger fra livsforsikringer og pensjonsforsikringer.

Trygdeytelser

Dersom den avdøde mottok pensjon fra NAV, vil den bli utbetalt for dødsmåneden.

I tillegg vil NAV i gitte tilfeller gi stønad til begravelsen:

- Behovsprøvd gravferdsstønad med inntil kr. 23 990,- til dekning av faktiske utgifter. Gravferdsstønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse og lignende. Ta kontakt med NAV kundesenter (telefon 815 810 00) for fullstendige opplysninger.

- Stønad til båretransport når båren med den avdøde må transporteres over lengre avstander enn 20 km fra dødssted til bosted (egenandelen på kr. 2399,- justeres etter grunnbeløpet i Folketrygden).

Det gis også støtte til begravelsen fra NAV når avdøde var under 18 år.

Hviding begravelsesbyrå kan sørge for at dødsattest og skjema for gravferdshjelp blir sendt Trygdekontoret.

Vi orienterer gjerne om hvilke regler som gjelder i denne forbindelse.

Fagforeninger

En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer, i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. Vi leverer ut søknadsskjema for slik støtte.

Livsforsikringer og pensjonsforsikringer
De pårørende må selv melde fra til det selskapet forsikringen er tegnet i (husk at avdøde kan ha forsikringer i flere selskaper). De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt ved henvendelse.
Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger. Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger,  Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.
BESTILL BLOMSTER
Vi har gravsteinsutstilling i våre lokaler på Åsen
Gravsteinsutstilling

Åpningstider:

 
Vi har døgnåpen vakttelefon.

Kontakt oss på : 51 82 00 50
IMG_7571