Tjenester

Utgiftene i forbindelse med begravelsen varierer i forhold til hva som avtales med pårørende. Vi står til tjeneste hverdag og helg uten pristillegg.

Utgiftene kan variere noe fra sted til sted, men en begravelse i Stavanger-området kan koste fra ca kr. 20.000,- (blomster, annonser og utgifter til gravstein er da ikke regnet med). Detaljert prisoverslag blir alltid gitt de pårørende på forhånd, og alle poster på regningen blir spesifisert. Foruten kiste og praktiske ting som nedlegging, stell og transport av den døde, består en vesentlig del av regningen av utlegg til annonser, blomster, musikk/solist, og annet.

Tjenester som begravelsesbyrået kan utføre:

- Fastsettelse av tidspunkt for begravelsen
- Annonsering
- Trykking av program (salmer/sanger)
- Solosang/musikk
- Kiste og utstyr
- Blomster, dekorasjoner/kranser
- Hviding kan være behjelpelig med å finne sted og tid for minnestund
- Utfylling og registrering av relevante attester og dokumenter
- Melding til tingretten/lensmann og NAV
- Nedsetting av urne
- Gravmonument, inskripsjon/oppussing og gravlykter
- Gravlegater (avtale om vedlikehold av gravstedet)
- Transport i inn- og utland
- Urneforsendelse

Ta gjerne kontakt med oss for å få spesifisert overslag for et aktuelt oppdrag.

Utgiftene knyttet til en begravelse vil eventuelt dekkes eller reduseres ved hjelp av behovsprøvd stønad fra Folketrygden, gravferdsbidrag fra fagforeninger, eller utbetalinger fra livsforsikringer og pensjonsforsikringer.
Tjenester
 
Administrasjonshonorar (avgiftspliktig) 1.325,- - 3.200,-
Assistanse i kirke eller kapell  1.500.- - 2.750.-
Assistanse ved urnenedsettelse  800,-    
Assistanse ved syning 525,-  
Byråets honorar 1.400.-  - 4.450.-
Lys og leie av pynteutstyr i seremoni  975,-    
Fotografering i seremoni    520,-    
Minnealbum med bilder, annonser, minnetale etc.  750,-    
Ved flere eksemplarer: pris pr. stk.          500,-    
Kondolanseprotokoll enkel  150,-    
Kondolanseprotokoll med stiv perm 330,-    
Stell og nedlegg av avdøde 1.250,-    
Henting av hjemmedødsfall dagtid 2.100,-    
Henting av hjemmedødsfall kveld 2.400,-    
Henting av hjemmedødsfall natt/helg 2.750,-    
Ekstra mannskap ved henting dagtid 850,-    
Kveld  1.000,-    
Natt/helg 1.450,-    
Sanghefter (min 25 stk) inkl. fargetrykk og bilde hvis ønskelig 1.255,-    
Askeurner (valgfritt om man vil kjøpe) 600,-  - 4.450,-
Standardurne levert fra kommunen er kostnadsfri      
Priseksempler minimum og maksimum:
 
Kiste (inkludert alt tilhørende utstyr og svøp/skjorte) 4.985,- 24.960,- 
Utkjøring av tomkiste 950,-   950,-
Lys og leie av utstyr i seremoni 975,-   1475,-
 
Stell og nedlegg i kiste   1.250,-   1.250,-
Bårebil til seremonisted 1.450,-   (avhengig av avstand)     3.450,-
Byråhonorar 1.400,- - 4.350,-
Avgiftspliktig honorar 1.325,- - 3.200,-
Assistanse i kirke/kapell 1.500,- - 2.750,-
Ekstra mannskap pr. time   - F.eks. 3 timer 850,-       2.550,-
Sanghefter 50 stk 4 sider i farger med eget bilde 1.470,- - F.eks 400 stk       3.600,-
Blomster på kiste (3 roser) 145,- - (båredekorasjon)             6.000,-
Transport av båre fra seremonisted ved behov 1.850,- - (avhengig av avstand)     3.450,-
Bringing på båre til oppbevaringssted 1.950,- - 2.350,-
Bil med utstyr til seremonisted   - 1.450,-
Annonse i Stavanger Aftenblad 75 mm 1.250,- - 1.250,-
Totalsum 20.505,- - 63.035,-
Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger. Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger,  Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.
BESTILL BLOMSTER
Vi har gravsteinsutstilling i våre lokaler på Åsen
Gravsteinsutstilling

Åpningstider:

 
Vi har døgnåpen vakttelefon.

Kontakt oss på : 51 82 00 50
IMG_7571